Behandeling

Een behandeling duurt 30 minuten. Wanneer u de eerste maal in de praktijk komt (of u komt voor een nieuwe problematiek), zal uw therapeut eerst een verkennendgesprek houden om de ernst en de omvang van uw klachten te kunnen inschatten. Nadien volgt een uitgebreid onderzoek en vervolgens start de behandeling. Elke volgende behandeling is er een korte bevraging en/of kort onderzoek zodat wij indien nodig de behandeling kunnen bijsturen. 

Uw therapeut staat u graag te woord indien u meer informatie wenst omtrent het probleem en eventuele behandelmethoden. 

Graag meebrengen naar uw afspraak: 

● Voorschrift arts 

● Identiteitskaart 

● Sportieve of losse kledij 

● Beeldvorming en verslagen